Chi tiết văn bản

02/2022/TT-BKHĐT
14/02/2022
01/04/2022
Hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thông tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nguyễn Chí Dũng
2022326203725_thong-tu-02-2022-tt-bkhdt.pdf
VĂN BẢN KHÁC