Chi tiết văn bản

18/2022/TT-BKHĐT
08/08/2022
30/09/2022
Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương
Thông tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nguyễn Chí Dũng
Bộ Trưởng
VĂN BẢN KHÁC