Chi tiết văn bản

06/2023/QĐ-UBND
06/04/2023
19/04/2023
Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Quyết định
UBND tỉnh Vĩnh Long
Lữ Quang Ngời
Chủ tịch
202342482625_06.2023-QC.pdf
VĂN BẢN KHÁC