Chuyên mục Sở kế hoạch đầu tư
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
7
5031266

Công khai số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công quý I năm 2022 (đến ngày 31/3/2022)

21/04/2022 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Link Công khai số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công quý I năm 2022 (đến ngày 31/3/2022)

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết