Chuyên mục Sở kế hoạch đầu tư
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
30
5246476

Tỉnh Vĩnh Long phê duyệt danh mục dự án mời gọi đầu tư phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022.

14/06/2022 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Nhằm mời gọi đầu tư tại địa phương và phục vụ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 2602/UBND-KTNV ngày 18/5/2022 về việc phê duyệt danh mục dự án mời gọi đầu tư phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022.

Theo văn bản số 2602/UBND-KTNV, UBND tỉnh thống nhất chủ trương 12 dự án mời gọi đầu tư phục vụ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2022, gồm 07 dự án đề xuất mới và 05 dự án thuộc Danh mục đã được phê duyệt theo Quyết định số 2167/QĐ-UBND, ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, với tổng vốn đầu tư ước tính 13.715 tỷ đồng, thuộc các lĩnh vực sau:

  1. Lĩnh vực Nông nghiệp – Nông thôn: 06 dự án, tổng diện tích: 3.349 ha; ước tổng vốn đầu tư: 8.425 tỷ đồng. Các dự án gồm:

- Dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Tân Hạnh.

- Dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Tam Bình.

- Dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái xã Phú Thành- Lục Sĩ Thành.

- Dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Thiện Mỹ.

- Dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Tân Mỹ.

- Dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái xã Chánh An.

  1. Lĩnh vực Du lịch: 02 dự án, tổng diện tích: 3.010,2 ha; ước tổng vốn đầu tư: 3.850 tỷ đồng. Gồm các dự án:

- Dự án bảo tàng nông nghiệp vùng ĐBSCL kết hợp du lịch giải trí thực nghiệm nông nghiệp.

- Dự án di sản đương đại Mang Thít.

  1. Lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ: Dự án Trung tâm thương mại phường 8, tổng diện tích: 2,74 ha; ước tổng vốn đầu tư: 350 tỷ đồng.
  2. Lĩnh vực Hạ tầng Khu – Cụm công nghiệp: 02 dự án, tổng diện tích: 90,72 ha; ước tổng vốn đầu tư: 590 tỷ đồng. Các dự án gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Mỹ Lợi.

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm Công nghiệp Tân Bình.

  1. Lĩnh vực Bảo vệ môi trường: Dự án nhà máy xử lý rác thải huyện Long Hồ, ước tổng vốn đầu tư: 500 tỷ đồng.

Hồng Diễm (2602/UBND-KTNV)

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết