TTHC Sở Kế hoạch Đầu tư

select
Tổng số 106 thủ tục
#Mã - Tên thủ tụcLĩnh vựcMức độĐịa chỉ tiếp nhận
1 1.002630.000.00.00.H61 - Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư • Kinh doanh bất động sảnMức độ 1Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
2 1.005283.000.00.00.H61 - Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã • Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)Chưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
3 1.005072.000.00.00.H61 - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) • Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)Chưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
4 1.005064.000.00.00.H61 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã • Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)Chưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
5 1.005124.000.00.00.H61 - Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã • Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)Chưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
6 1.005046.000.00.00.H61 - Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã • Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)Chưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
7 1.005122.000.00.00.H61 - Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia • Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)Chưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
8 2.001957.000.00.00.H61 - Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất • Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)Chưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
9 1.005056.000.00.00.H61 - Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập • Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)Chưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
10 2.001979.000.00.00.H61 - Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách • Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)Chưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
1 - 10 trong tổng số 106Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4 5      >>>