Văn bản mới ban hành

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 119
Hôm nay: 1386
Trong tuần: 21299
Trong tháng: 73149
Tất cả: 10803262

Tin nổi bật

Thông tin
   Tình hình kinh tế tháng 01 năm 2018 [06/02/2018] 

Lĩnh vực nông nghiệp – thủy sản: Đến nay đã xuống giống được 56.154 ha lúa đông xuân 2017 - 2018, giảm 4,58% so với cùng kỳ và đã thu hoạch 6.761 ha với ...

   Vĩnh Long tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện” giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn [13/02/2018] 

Ngày 10/02/2018, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức chương trình "Xuân tình nguyện" năm 2018.

   Vĩnh Long: Đón đoàn khách quốc tế đầu tiên năm 2018 [08/01/2018] 

Ngày 01/01/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long tổ chức buổi lễ đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Vĩnh Long năm 2018, tại Bảo tàng ...

   Vĩnh Long tổ chức Hội thi “Gia đình nghệ thuật” [21/02/2018] 

Tối ngày 19/02/2018 (mùng 4 Tết), tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long tổ chức Hội thi "Gia đình nghệ thuật" tỉnh Vĩnh ...

   Vĩnh Long: Đạt 31% tỷ lệ dân số tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên [06/02/2018] 

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", những năm qua, phong trào thể dục, thể thao của tỉnh Vĩnh Long đã có bước ...

Thông tin
   Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long [01/08/2017] 

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

   Phê duyệt Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 [30/01/2018] 

UBND tỉnh vừa ra quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

   Ngân hàng thế giới tổ chức Khóa đào tạo Quản lý dự án trung cấp [24/01/2018] 

Từ ngày 16/01/2018 đến 19/01/2018, tại Khách sạn Grand Mercure, thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng thế giới (World Bank) đã tổ chức khóa đào tạo quản lý dự án trung cấp thuộc ...

Tin Đăng ký kinh doanh

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử [06/02/2018] 

Thực hiện Kế hoạch số 3243/KH-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020

Các tin khác:

Tin Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thương mại, dịch vụ, sản xuất, gia công mặt hàng may mặc, găng tay, mũ mềm hoặc cứng, khăn choàng, ống tay áo, khẩu trang, áo mưa, dù cầm tay, cho thuê văn phòng, nhà xưởng [22/02/2018] 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thương mại, dịch vụ, sản xuất, gia công, bán trong nước và xuất khẩu, mặt hàng may mặc, găng tay, mũ mềm hoặc cứng, khăn choàng, ống tay áo, khẩu trang, áo mưa, dù cầm tay, cho thuê văn phòng, nhà xưởng.

Các tin khác:

Tin trong nước

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị chấn chỉnh công tác đấu thầu [05/01/2018] 

Nhằm chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng ...

Các tin khác:
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Bản đồ hành chính

Hình liên kết